06:00 23/05/2021

Hé lộ cái "bắt tay" giữa FiinGroup và S&P Global Ratings

Trâm Anh

Công ty Cổ phần FiinGroup vừa hé lộ một thỏa thuận quan trọng với S&P Global Ratings để tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm FiinRatings trong năm 2021...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, một thỏa thuận “Hỗ trợ Kỹ thuật từ ADB và S&P Global Ratings” vừa được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.  

Theo thoả thuận, S&P Global Ratings là bên cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật để phát triển một đơn vị xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, bao gồm các chuyên môn về phân tích tín dụng, công tác tuân thủ với thông lệ tốt nhất và khía cạnh thương mại khác.

"Hỗ trợ kỹ thuật từ ADB và S&P Global Ratings sẽ đảm bảo dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của chúng tôi được xây dựng dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất toàn cầu ngay từ những năm đầu, nâng cao năng lực phân tích với việc ứng dụng dựa trên cơ sở dữ liệu và môi trường kinh doanh tại Việt Nam", ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinGroup, cho biết.

Theo ông Matthew Batrouney, Trưởng khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương, S&P Global Ratings, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh của thị trường vốn trên toàn thế giới. "Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng ADB và FiinGroup nhằm thúc đẩy các chuẩn mực xếp hạng tín nhiệm mang tầm thế giới tại Việt Nam và kỳ vọng vào sự phát triển không ngừng của thị trường tín dụng tại đây”, ông Matthew Batrouney cho biết.

Cũng theo ông Don Lambert, Chuyên gia Chính về Phát triển Khu vực Tư nhân, hoạt động xếp hạng tín nhiệm về cơ bản là dựa vào sự tin tưởng. Một đơn vị xếp hạng tín nhiệm trong nước có thể cần đến nhiều năm để xây dựng được sự tin tưởng đó. "Chúng tôi rất vui mừng khi được hỗ trợ FiinRatings tiếp cận chương trình đào tạo kỹ thuật từ S&P Global Ratings. Điều này sẽ giúp FiinRatings xây dựng lòng tin với các bên liên quan và qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn của Việt Nam”, ông Don Lambert chia sẻ.

FiinGroup hiện là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu và thông tin tài chính hàng đầu tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp phép trở thành đơn vị xếp hạng tín nhiệm thứ 2 tại Việt Nam vào tháng 3/2020. FiinRatings đã và đang thực hiện xếp hạng tín nhiệm một số doanh nghiệp phát hành lớn trong nước.  

Kể từ khi chính thức được cấp phép vào ngày 20/03/2020, Công ty Cổ phần FiinGroup đã thực hiện xếp hạng 03 nhà phát hành. Kết quả xếp hạng sẽ từng bước hỗ trợ các nhà đầu tư và công chúng có được những thông tin được chuẩn hóa và điểm tín dụng được xếp hạng của các nhà phát hành. FiinRatings rất mong muốn được góp phần chung tay phát triển thị trường vốn Việt Nam.