22:30 20/03/2019

HNX đưa thêm SCL và L43 vào diện bị cảnh báo

Hà Anh

HNX thông báo đưa thêm doanh nghiệp niêm yết trên HNX là SCL và L43 vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018 là số âm

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SCL trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SCL trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa thêm một loạt doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018 là số âm.

Cụ thể: HNX đưa Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL) vào diện bị kiểm soát từ ngày 22/3/2019 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 và năm 2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết. Ngoài ra, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SCL chỉ đạt hơn 39 tỷ - trong khi cùng năm trước đạt hơn 147 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 4,6 tỷ - cùng kỳ âm 1,55 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế năm 2018 âm hơn 14 tỷ - cùng kỳ âm gần 10 tỷ đồng.

Còn, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43) bị vào diện cảnh báo từ ngày 20/3 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 là con số âm, thuộc diện bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 và điểm 1.5 Khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, L43 báo lỗ gần 29 tỷ đồng – cùng kỳ năm trước lãi gần 430 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ 26,53 tỷ đồng – trong khi hồi đầu năm là hơn 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, Cục thuế Tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với L43 với số tiền là hơn 2,9 tỷ đồng do công ty này đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Căn cứ trên giải trình của công ty, HNX sẽ dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu SCL. Đồng thời, HNX sẽ có thông báo đưa cổ phiếu SCL và L43 ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát theo Quy chế niêm yết.