10:43 02/01/2013

Hôm nay, trình đề án hỗ trợ thị trường chứng khoán

Nguyễn Hoàng

Đề án hỗ trợ thị trường chứng khoán trình lên Bộ Tài chính bao gồm 6 nhóm giải pháp chính

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Trong ngày hôm nay (2/1/2013), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ trình đề án hỗ trợ thị trường liên quan đến tỉ lệ sở hữu nước ngoài, margin, biên độ giao dịch…

Tại buổi khai trương phiên giao dịch đầu năm 2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ trình lên Bộ Tài chính đề án hỗ trợ thị trường, bao gồm 6 nhóm giải pháp chính, trong đó bao gồm nhóm đề án tăng cường hàng hóa cho thị trường, nhóm đề án hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết, thu hút dòng vốn nước ngoài, các giải pháp kỹ thuật...

Liên quan đến nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết, trọng tâm là vấn đề thuế, phát hành dưới mệnh giá. Các giải pháp kỹ thuật nhằm làm tăng thanh khoản cho thị trường quan trọng nhất là nâng tỉ lệ margin lên 50-50, nâng biên độ cho hai sàn.

Theo một nguồn tin, hiện đang có hai giải pháp cho vấn đề biên độ. Phương án thứ nhất là nâng biên độ trở lại mức cũ (10% đối với HNX và 7% đối với HSX). Phương án thứ hai là cả hai sàn cùng thống nhất một biên độ, có thể là 7% hoặc 10%.

Theo một quan chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ có đột phá trong vấn đề tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn của doanh nghiệp niêm yết tốt đối với nhà đầu tư nước ngoài ngay cả ở những cổ phiếu đã hết room hiện tại.