15:33 15/09/2007

HOSE cảnh cáo một loạt đại diện giao dịch

Minh Đức

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lại vừa cảnh cáo một loạt đại diện giao dịch của một số thành viên

Đại diện giao dịch tại HOSE - Ảnh minh họa: TTXVN.
Đại diện giao dịch tại HOSE - Ảnh minh họa: TTXVN.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lại vừa cảnh cáo một loạt đại diện giao dịch của một số thành viên.

Chỉ trong ngày 13/9, Sở đã có công văn gửi tới 4 công ty chứng khoán thành viên để cảnh cáo nhân viên đại diện giao dịch vi phạm quy định tại khoản 2, mục VIII, Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đó là 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Âu Lạc và 1 của Công ty Chứng khoán Ngân hàng An Bình.

Cụ thể, đại diện giao dịch của những công ty trên đã nhập lệnh ATO (“At the open order” - Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh, là lệnh mua hoặc bán chứng khoán nhưng không ghi trước giá, do người đầu tư đưa ra cho người môi giới để thực hiện theo mức giá khớp lệnh) để giao dịch cổ phiếu trong phiên đầu tiên niêm yết.