10:27 17/06/2008

HOSE và Monash University kí kết hợp tác

T.Uyên

Ngày 16/6/2008, HOSE và Trường Tổng hợp Monash University (Úc) đã ký biên bản ghi nhớ để chia sẻ kiến thức và phát triển các nguồn lực

Ngày 16/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Trường Tổng hợp Monash University (Úc) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để chia sẻ kiến thức và phát triển các nguồn lực.

Theo biên bản ghi nhớ này, các bên sẽ cùng nhau phát triển các kênh thông tin, hợp tác trong các hoạt động như các dự án nghiên cứu, đồng tổ chức các hội thảo nhằm tăng cường sự phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ở Úc và Việt Nam.

Giáo sư Keryn Chalmers, trưởng Khoa Kế toán tài chính đại học Monash, cho biết, “bản ghi nhớ này sẽ góp phần tăng cường quan hệ đối tác, tham gia công tác nghiên cứu và hỗ trợ năng lực phát triển trong ngành tài chính. Các hoạt động đó sẽ mang lại thành qủa có lợi cho cả hai bên và góp phần phát triển ngành tài chính Việt Nam”.

Tháng 7/2007, Monash đã tổ chức chương trình đào tạo quản lý dành cho cấp quản lý của HOSE và các tổ chức tài chính Việt Nam tại Melbourne.