15:11 16/12/2010

HRC công bố doanh thu cao su đạt 355 tỷ đồng trong 11 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010

Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình (HRC)
Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình (HRC)
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010.

Cụ thể, trong tháng 11/2010, Công ty khai thác được gần 499 tấn, tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm đạt trên 3.335 tấn, đạt hơn 78% kế hoạch năm. Công ty thu mua cao su tiểu điền trong tháng 11 đạt được 358 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được gần 2.384 tấn.

Tháng 11/2010, Công ty giao bán 870 tấn, doanh thu đạt trên 62,8 tỷ đồng, trong đó, lượng xuất khẩu 483 tấn, doanh thu đạt 1.758.881 USD. Cộng dồn 11 tháng, công ty đã giao bán được gần 5.753 tấn, doanh thu cao su đạt 355 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2010, Công ty đã khai thác được 450,5 tấn nâng tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm đạt trên 2.836 tấn, đạt 66.6% kế hoạch năm. Công ty thu mua cao su tiểu điền với sản lượng trong tháng 10 được 241 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được gần 2.206 tấn.

Tháng 10/2010, Công ty giao bán hơn 568 tấn, doanh thu đạt trên 37,6 tỷ đồng, trong đó, lượng xuất khẩu 279 tấn, doanh thu đạt 989.190 USD. Cộng dồn 10 tháng, Công ty đã giao bán được gần 4.883 tấn, doanh thu cao su đạt 292,2 tỷ đồng.

Trước đó, HRC công bố tổng doanh thu dự kiến trong quý 4/2010 đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,7 tỷ đồng.

Công ty sẽ đầu tư xây dựng cơ bản vườn cao su trong doanh nghiệp là 14 tỷ đồng và đầu tư góp vốn trồng cao su ngoài doanh nghiệp là 10 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 15/12/2010 đến ngày 14/3/2011, Công ty đăng ký bán hết 100.006 cổ phiếu quỹ để có nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.