10:06 22/01/2008

HSSC hợp tác với AAIC

H.Xuân

AAIC sẽ giúp HSSC đào tạo kiến thức thị trường vốn quốc tế và hỗ trợ thông tin giao dịch cho nhân viên của HSSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội (HSSC) và Công ty Asian AIM Incubator (AAIC thuộc Vương quốc Anh) sẽ cùng nhau hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và huy động vốn trên thị trường quốc tế mà chủ yếu là tại London và New York.

Lễ ký kết vừa diễn ra vào chiều ngày 21/1/2008 tại Hà Nội.

Với thỏa thuận hợp tác, AAIC sẽ giúp HSSC đào tạo kiến thức thị trường vốn quốc tế và hỗ trợ thông tin giao dịch cho nhân viên của HSSC về quy trình niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế, cũng như xây dựng và thực hiện các phương án huy động vốn và giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế phù hợp với các điều khoản và điều kiện của thị trường vốn quốc tế cũng như lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngược lại, HSSC sẽ hỗ trợ và trợ giúp về kỹ thuật cho AAIC trong các hợp đồng liên doanh để đảm bảo các dự án hoàn toàn phù hợp với luật pháp, quy định, hướng dẫn và chuẩn mực của Việt Nam, nhằm theo đó đảm bảo xác lập thành công của mỗi dự án trên phương diện hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Hà Nội, dự kiến trong quý 3/2008, HSSC và AAIC sẽ chọn được doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia niêm yết tại thị trường chứng khoán quốc tế.

Hiện nay, theo khảo sát sơ bộ của HSSC, có tới hơn một nửa số doanh nghiệp đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có khả năng tham gia niêm yết tại thị trường chứng khoán quốc tế.

Vấn đề hiện nay của các doanh nghiệp là do thiếu thông tin và thiếu những tư vấn tốt để có thể tiếp cận với thị trường vốn quốc tế nên ý tưởng niêm yết ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Được biết, sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, đến nay HSSC đã thực hiện thành công nhiều hợp đồng tư vấn, tài chính điển hình như: tư vấn niêm yết cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7, Công ty Cổ phần Xây dựng số 6...

AAIC là một công ty tư vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh. Trong vòng 3 năm qua, AAIC đã rất thành công khi hỗ trợ đưa 30 doanh nghiệp châu Á lên niêm yết tại thị trường chứng khoán AIM.

Ông Patrick Harvey, Giám đốc điều hành Công ty AAIC cho biết, hiện Công ty đang tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn phát triển và huy động vốn tại thị trường quốc tế.