23:50 15/01/2020

HVA và HST bị đưa vào diện huỷ niêm yết

Thuỷ Tiên

Tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018 của HVA

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị huỷ niêm yết của Công ty Cổ phần đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA) và Công ty Cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (mã chứng khoán HST).

Cụ thể, ngày 6/1/2020, HNX đã nhận được báo cáo tài chính năm 2018 của HVA do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toàn và Kiểm toán Việt Nam chi nhánh phía Bắc ký vào báo cáo kiểm toán ngày 30/12/2019.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HNX nhận thấy tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018 của HVA. Như vậy, cổ phiếu HVA thuộc trường hợp bị đưa vào diện huỷ niêm yết.

HNX yêu cầu Công ty HVA có báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị huỷ niêm yết theo quy .

Trước đó, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện ngừng giao dịch từ ngày 7/10/2019 do vi phạm các quy định về công bố thông tin. Đồng thời cũng ở diện bị kiểm soát đặc biệt để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Về trường hợp của HST, hồi đầu tháng 11/2019, HNX có nhận được văn bản của HST về việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu. Sau xem xét, HNX nhận thấy cổ phiếu HST thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại khoản 20 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi: "Hệ thống giao dịch UpCom là nơi tổ chức giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng".

Trên thị trường chứng khoán, hiện HVA đang có 5,65 triệu đơn vị đang lưu hành, thị giá giá 800 đồng/cổ phiếu, vốn hoá thị trường 4,5 tỷ đồng. Còn HST có gần 1,5 triệu đơn vị đang lưu hành, thị giá 6.400 đồng/cổ phiếu, vốn hoá thị trường 9,5 tỷ đồng.