10:14 24/04/2008

IMF bi quan về tăng trưởng kinh tế châu Âu

Thu Trà

Tăng trưởng kinh tế của châu Âu trong vòng 2 năm tới rất khó khăn do ảnh hưởng từ sự đi xuống của kinh tế Mỹ và rối loạn thị trường tài chính thế giới

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, tăng trưởng kinh tế của châu Âu trong vòng 2 năm tới rất khó khăn do ảnh hưởng từ sự đi xuống của kinh tế Mỹ và rối loạn thị trường tài chính thế giới.

Theo báo cáo, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế châu Âu năm 2006 là 3,9% sẽ xuống còn 2,6% trong năm nay và 2,5% trong năm 2009.

Trong khối Liên minh châu Âu (EU), các nước lớn tăng trưởng giảm mạnh gồm Pháp đang từ nước có tốc độ phát triển 2% trong năm 2006 sẽ xuống còn 1,2% vào năm 2009; Đức sẽ từ 2,9% (2006) xuống 1% (2009) và Italia sẽ chỉ có 0,3% vào năm 2009. Trong khi đó, các thành viên mới sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.