19:34 19/08/2012

Indochina Capital thoái vốn tại Mai Linh

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa có thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Đội xe của công ty.
Đội xe của công ty.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa có thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Theo đó, ngày 3/8/2012, Indochina Capital VietNam Holdings Limited đã bán 6.908.476 cổ phiếu của Mai Linh, sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Mai Linh giảm từ 8% xuống 0,11%, tương đương 100.000 cổ phiếu.

Trong khi đó, ngày 14/8, ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc đã mua 9.836.861 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 41.387.725 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của ông Huy tại Mai Linh tăng từ 36,02% lên 47,25% vốn điều lệ.