Infographics

Ngành xây dựng trong viễn cảnh thúc đẩy kinh tế thế giới sau đại dịch

Ngành xây dựng đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kể trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, cũng là thời kỳ nền kinh tế toàn cầu bị sụt giảm nghiêm trọng. Triển vọng ngắn hạn của kinh tế thế giới vẫn bị che mờ bởi lạm phát gia tăng và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, nhưng ngành xây dựng vẫn được dự báo là một trong những điểm sáng dẫn đầu sự phục hồi của kinh tế toàn cầu...