20:24 26/07/2009

Kết quả kinh doanh quý 2 của 19 công ty trên HNX

N.Anh

19 công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SEB từ đầu tháng 4/2009 đến này - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SEB từ đầu tháng 4/2009 đến này - Nguồn: VNDS.
STP, RHC, VBH, YSC, CJC, VHL, SNG, SGD, SD4, SJM, S64, PVE, SAP, YBC, BLF, MIC, PJC, QNC và SEB công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2009 đạt 33 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đạt 57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,76 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 6,8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2009 đạt 6,43 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đạt 10,43 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,091 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1,552 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (mã VBH-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2009 đạt 14,59 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đạt 24,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 124,7 triệu đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 161,7 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (mã YSC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 8,257 tỷ đồng; lũy kế đạt 23,27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 366 triệu đồng; lũy kế đạt gần 706 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 40,79 tỷ đồng; lũy kế đạt 67,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,96 tỷ đồng; lũy kế đạt 5,47 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 230,13 tỷ đồng; lũy kế đạt 428,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 13,64 tỷ đồng; lũy kế đạt 19,7 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 65,84 tỷ đồng; lũy kế đạt 65,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,8 tỷ đồng; lũy kế đạt 5,8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SGD-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 18,67 tỷ đồng; lũy kế đạt 30,69 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,24 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,29 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 85,94 tỷ đồng; lũy kế đạt 143,37 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,96 tỷ đồng; lũy kế đạt 7,81 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 7,67 tỷ đồng; lũy kế đạt 14,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 570,63 triệu đồng; lũy kế đạt 1,094 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 25,63 tỷ đồng; lũy kế đạt 45,52 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt gần 2,5 tỷ đồng; lũy kế đạt hơn 4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 68,88 tỷ đồng; lũy kế đạt 122,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,3 tỷ đồng; lũy kế đạt 5,378 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SAP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 11,76 tỷ đồng; lũy kế đạt 20,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 650,86 triệu đồng; lũy kế đạt 1,136 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (mã YBC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 2/2009 đạt 80,11 tỷ đồng; lũy kế đạt 148,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,68 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,68 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (mã BLF-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 87,34 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 143,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 lỗ 620 triệu đồng; lũy kế lãi 794 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã MIC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2009 đạt 43,65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 4,73 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 109 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 206 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,1 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 215,7 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 365,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 15,67 tỷ đồng; lũy kế đạt 25,57 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 23 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 47,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,2 tỷ đồng; lũy kế đạt 11,84 tỷ đồng.