10:05 18/09/2014

“Kêu gọi người dân không bỏ làng quê”

Ngô Trang

Chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước tình hình di dân tự do vẫn còn diễn biến phức tạp

 Chính phủ nhận định, việc thực hiện chính sách ổn định dân cư vẫn còn nhiều bất cập.
Chính phủ nhận định, việc thực hiện chính sách ổn định dân cư vẫn còn nhiều bất cập.
“Các địa phương cần tập trung đẩy mạnh triển khai các giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo cho người dân an cư lập nghiệp để người dân không muốn đi, dù còn khó khăn”.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tọa đàm về tình trạng di dân tự do của Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, ngày 17/9.
 
Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, những năm gần đây, tình trạng di dân tự phát giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Số lượng di dân tự do ở khu vực Tây Bắc vào địa bàn Tây Nguyên có nguyên nhân chính là vì lý do kinh tế. Người dân di chuyển từ vùng kém phát triển, điều kiện sản xuất khó khăn sang những nơi thuận lợi hơn.

Nhằm hạn chế tình trạng di dân tự phát, một số giải pháp được đề xuất, trong đó trước mắt cần ưu tiên đầu tư cho những địa bàn khó khăn để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, bố trí các nguồn vốn để thực hiện các dự án đã được Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cho người dân, nhất là những vùng có tiềm ẩn nguy cơ di dân cư tự do cao.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Di cư tự phát là một trong những vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Chính phủ đã và đang chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực miền núi khó khăn, tạo điều kiện ổn định đời sống cho đồng bào, góp phần hạn chế tình trạng di cư tự phát, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sự quan tâm của Chính phủ thể hiện qua những chương trình như giải quyết vấn đề sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, các chương trình giảm nghèo.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách còn nhiều bất cập, tình trạng phá rừng còn xảy ra ở những vùng di dân tự do, việc bố trí vốn xây dựng hạ tầng nơi dân đến còn thiếu nhiều.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để giải quyết vấn đề di dân tự do cần giải pháp đồng bộ trong đó, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, động viên người dân không rời bỏ làng quê và nếu di cư phải có tổ chức, theo kế hoạch của Nhà nước.

Cuối tháng 8 vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ đạo về việc di cư tự do, trong đó yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung chỉ đạo để ổn định đời sống dân cư, kiểm soát việc di cư tự do, không khuyến khích người dân di cư vào Tây Nguyên và có biện pháp giải quyết đối với những người dân đã di cư nhằm ổn định đời sống của đồng bào.