07:44 02/05/2018

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng gần 70%

Thụy Miên

Du khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng, từ Trung Quốc đạt 1,77 triệu lượt người (tăng 39,7%), từ Hàn Quốc đạt 1,17 triệu lượt người (tăng 67,3%)

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 1,17 triệu lượt người, tăng đến 67,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2018 ước tính đạt 1,34 triệu lượt người, giảm 0,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái thì khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng 25,2%.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tương đương tháng trước; đến bằng đường bộ tăng 1,4% và khách đến bằng đường biển giảm 18%.

Trong tháng 4/2018, khách đến từ châu Á tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước; từ châu Âu tăng 5,3%; từ châu Mỹ tăng 20,4%; từ châu Úc tăng 10,2%; từ châu Phi tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 5,54 triệu lượt người, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 4,4 triệu lượt người; đến bằng đường bộ đạt 970.700 lượt người; đến bằng đường biển đạt 142.100 lượt người.

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách đến từ châu Á đạt 4,16 triệu lượt người, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng, ví như khách đến từ Trung Quốc đạt 1,77 triệu lượt người (tăng 39,7%); khách đến từ Hàn Quốc đạt 1,17 triệu lượt người (tăng 67,3%); Nhật Bản đạt 279.800 lượt người (tăng 7%)…

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 843.400 lượt người, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Liên bang Nga là 261.900 lượt người, tăng 13,4%; Vương quốc Anh 118,3 nghìn lượt người, tăng 11,1%; Thụy Điển 28.700 lượt người (tăng 16,8%); khách đến từ Ý đạt 26.200 lượt người (tăng 19,7%)...

Khách đến từ châu Mỹ đạt 357.300 lượt người, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 263.500 lượt người, tăng 15,3%.

Khách đến từ châu Úc đạt 163.000 lượt người, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách đến từ Australia đạt 147.600 lượt người, tăng 13,2%.

Khách đến từ châu Phi đạt 14.800 lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017.