09:40 23/11/2007

Khai mạc Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 3

N.Hạnh

Ngày 21/11, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 3 đã khai mạc tại Singapore

Ngày 21/11, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 3 đã khai mạc tại Singapore với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước thành viên các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng 6 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Tại hội nghị thường niên lần này, các nhà lãnh đạo 16 nước ưu tiên thảo luận về các chủ đề biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường, đầu tư và thương mại. Hội nghị ra tuyên bố Singapore về biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường, nhằm khuyến khích các nước quan tâm nhiều hơn đối với vấn đề biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục triển khai hợp tác về 5 lĩnh vực ưu tiên là: năng lượng, tài chính, giáo dục, phòng chống cúm gia cầm và giảm nhẹ thiên tai, nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện, tránh dàn trải nguồn lực.

Về hướng phát triển tương lai của Hội nghị Cấp cao Đông Á, các nhà lãnh đạo nhất trí ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong Hội nghị Cấp cao Đông Á và khẳng định Hội nghị Cấp cao Đông Á sẽ là bộ phận không thể tách rời của cấu trúc khu vực, có quan hệ hữu cơ, bổ sung lẫn nhau với các cơ chế, diễn đàn hợp tác hiện có, nhất là ASEAN+3, vì mục tiêu thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực.