14:35 30/06/2018

Khai trừ Đảng ông Trần Bắc Hà, đề nghị kỷ luật ông Trương Minh Tuấn

Hà Vũ

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan

Kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong hai ngày 27 và 28/6/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Mobifone, khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Uỷ ban này cũng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc, cảnh cáo ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc BIDV.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV.