17:26 07/03/2015

Khi các chính trị gia “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”

Diệp Vũ

Chùm ảnh về các vụ ẩu đả giữa các nghị sỹ ở nhiều nơi trên thế giới do trang Business Insider giới thiệu