14:06 25/11/2019

Khi xảy ra sự cố an ninh mạng, người lãnh đạo phải vào cuộc ngay lập tức

Thủy Diệu

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định trách nhiệm vào cuộc ngay lập tức khi xảy ra các sự cố về an toàn, an ninh mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên đưa ra các cảnh báo về an toàn, an ninh mạng - Ảnh minh họa.
Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên đưa ra các cảnh báo về an toàn, an ninh mạng - Ảnh minh họa.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra thông điệp về công tác đảm bảo an toàn không gian mạng Việt Nam.

Thông điệp của Bộ nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên đưa ra các cảnh báo về an toàn, an ninh mạng, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo đó, vì hậu quả xảy ra là nghiêm trọng, gây thiệt hại về uy tín cũng như tiền bạc.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia để chia sẻ, tiếp nhận các thông tin về sự cố an toàn, an ninh mạng và hỗ trợ xử lý nếu cần.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, khi xảy ra các sự cố về an toàn, an ninh mạng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định trách nhiệm vào cuộc ngay lập tức, Bộ thông tin và truyền thông khi gửi cảnh báo sẽ gửi thêm bản sao cho người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương tương ứng.

Thông điệp của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh việc thống nhất, chia sẻ thông tin, phối hợp liên kết giữa các lực lượng, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn Thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng) và chủ quản Hệ thống thông tin trong công tác về an toàn, an ninh mạng.

Bộ cũng cho biết đã tập hợp, lựa chọn, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt phát triển các sản phẩm về an toàn, an ninh mạng, sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc để đảm bảo một Không gian mạng an toàn cho Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn an ninh không gian mạng, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, trực thuộc Cục An toàn thông.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam có chức năng làm đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin.

Đồng thời là đầu mối hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.