06:11 15/04/2021

Khởi động dự án "Tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo"

Mạnh Đức

Đây là dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ dự án với tổng mức đầu tư khoảng 8.400 tỷ đồng, tương đương 360 triệu USD

Tăng cường các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo
Tăng cường các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo

Trong tổng mức đầu tư này, vốn vay Ngân hàng Thế giới 200 triệu USD, vốn đối ứng khoảng 160 triệu USD. Dự kiến, thời gian thực hiện dự án từ 2022 - 2027.

Dự án tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo gồm 2 cấu phần. Cấu phần 1: Tăng cường lưới điện tích hợp năng lượng tái tạo (dự kiến vay 182 triệu USD) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam là đơn vị thực hiện dự án.

Cấu phần 2: Quản lý điều độ hệ thống điện (dự kiến vay 18 triệu USD) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia là đơn vị thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống và năng lực truyền tải, tích hợp và phát triển bền vững nguồn điện từ năng lượng tái tạo được đầu tư từ khu vực tư nhân.

Hiện tại, dự án tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo đang trong quá trình thu xếp, tiến hành các bước chuẩn bị theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Đề xuất dự án đang được trình Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét thông qua để trình các bộ, ngành và Chính phủ phê duyệt.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn chuẩn bị dự án "Tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo".

Hội thảo nhằm giới thiệu với các bên liên quan về dự án Tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo, điểm lại những hoạt động đã và đang triển khai và thảo luận về các hoạt động cần thực hiện trong thời gian tới, làm cơ sở để trình thông qua dự án từ phía WB và Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, Hội thảo cũng tổ chức tập huấn cho các cán bộ chuyên môn về các lĩnh vực: Quản lý tài chính, đấu thầu, môi trường - xã hội, phân tích kinh tế tài chính... nhằm giúp cán bộ dự án thực hiện đúng theo các quy định của Ngân hàng Thế giới trong quá trình thực hiện dự án sau này.