18:09 30/12/2019

Khối ngoại mua ròng 81 tỷ đồng, tập trung gom cổ phiếu ngân hàng

Thủy Tiên

Riêng trên HSX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, với giá trị tăng 84% so với phiên trước và đạt 74 tỷ đồng

CTG được mua ròng nhiều nhất
CTG được mua ròng nhiều nhất

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục đẩy mạnh mua ròng với tổng giá trị lên tới 81 tỷ đồng. Trong đó, họ tập trung gom nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 10,6 triệu đơn vị, giá trị 302 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 7,7 triệu đơn vị, giá trị 227 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 2,9 triệu đơn vị, tương ứng gần 74 tỷ đồng.

Ở chiều bán, CTG dẫn đầu danh sách với 45,8 tỷ đồng. Tiếp sau là các mã như VRE với 28,8 tỷ đồng; MSN với 18,1 tỷ đồng; VCB với 10 tỷ đồng; VJC với 7,3 tỷ đồng…

Ở chiều bán, VIC bị bán ròng mạnh nhất về giá trị với 20,1 tỷ đồng. Liền sau là VNM với 13,7 tỷ đồng. Nhưng nếu xét về giá trị, POW mới lẫm đứng đầu khi bị bán ròng gần 880 nghìn đơn vị, tương ứng 10,1 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ với giá trị hơn 960 triệu đồng. Trong đó, PVS bị xả mạnh nhất với 2,55 tỷ đồng. Trái lại, dù được mua ròng nhiều nhất nhưng SHB cũng chỉ dừng lại ở 810 triệu đồng giá trị ròng.

Trên UpCom, khối ngoại tiếp tục mua ròng 8,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 176 nghìn đơn vị. Trong 14 mã được mua ròng, VEA tiếp tục dẫn đầu với giá trị lên tới 5,9 tỷ đồng. Ngược lại, dù có tới 27 mã bị bán ròng nhưng WSB cũng chỉ bị nhà đầu tư nước ngoài bán 240 triệu đồng.