11:54 27/10/2019

Không báo cáo giao dịch, thêm nhiều cá nhân bị Ủy ban Chứng khoán phạt tiền

Hà Anh

Giao dịch không báo cáo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt bằng tiền đối với một loạt cá nhân với người nhiều nhất là gần 100 triệu và ít nhất là 20 triệu đồng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hàng loạt cá nhân.

Các cá nhân vừa bị xử phạt bao gồm ông Đỗ Đức Thắng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã ASD-UpCOM); ông Phạm Ngọc Cõi (Hà Nội); bà Nguyễn Thị Nhuận - người liên quan với ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG); Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (Hà Nội); bà Cao Thị Hiếu Thảo - người liên quan với ông Lê Duy Cửu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (mã ACE-HNX).

Ông Đỗ Đức Thắng - trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã ASD-UpCoM) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: từ ngày 15/12/2017 đến ngày 20/12/2017, ông Đỗ Đức Thắng đã mua 168.000 cổ phiếu ASD nhưng không báo cáo SSC và HNX về việc dự kiến giao dịch.

Ông Phạm Ngọc Cõi (Hà Nội) bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể: từ ngày 06/12/2017 đến ngày 08/12/2017, ông Phạm Ngọc Cõi đã mua 83.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-UpCOM), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 203.200 cổ phiếu S12, chiếm 4,06% lên 286.700 cổ phiếu S12, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 12. Tuy nhiên, ông này không báo cáo SSC và HNX khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Đồng thời, ông Phạm Ngọc Cõi bị phạt tiếp 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 11/12/2017, ông Cõi đã mua 18.000 và bán 3.000 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 286.700 cổ phiếu S12, chiếm 5,73% lên 301.700 cổ phiếu S12, chiếm 6,03%. Ngày 29/01/2018, ông Cõi mua 9.900 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 347.300 cổ phiếu S12, chiếm 6,95% lên 357.200 cổ phiếu S12, chiếm 7,14%.

Ngày 21/12/2018, ông Cõi bán 65.100 cổ phiếu S12, làm giảm số lượng từ 365.100 cổ phiếu S12, chiếm 7,30% xuống 300.000 cổ phiếu S12, chiếm 6%. Ngày 16/11/2018, ông Cõi bán 21.000 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 410.100 cổ phiếu S12, chiếm 8,20% xuống 389.100 cổ phiếu S12, chiếm 7,78%. Tuy nhiên, ông này đã không báo cáo SSC và HNX khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Nguyễn Thị Nhuận, người liên quan với ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) bị phạt 10 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, bị phạt thêm 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ngày 04/01/2018, HNX nhận được thông báo giao dịch của bà Nguyễn Thị Nhuận, người liên quan với ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) về việc đăng ký bán 39.643 cổ phiếu TNG.

Theo công bố thông tin của HNX, bà Nguyễn Thị Nhuận được thực hiện giao dịch từ ngày 09/01/2018. Tuy nhiên, từ ngày 05/01/2018 đến ngày 11/01/2018 bà Nguyễn Thị Nhuận đã bán 39.643 cổ phiếu TNG (trong đó vào ngày 05/01/2018 bà Nguyễn Thị Nhuận đã bán 20.000 cổ phiếu TNG). Đến ngày 23/01/2018, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Nhuận.

Nguyễn Thị Xuân Thu - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Procimex Việt Nam (mã PRO-UpCoM) bị phạt 27,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: bà Nguyễn Thị Xuân Thu đã bán 250.000 cổ phiếu PRO từ ngày 06/12/2018 đến ngày 07/12/2018. Tuy nhiên, đến ngày 17/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Xuân Thu.

Cao Thị Hiếu Thảo - người liên quan với ông Lê Duy Cửu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (mã ACE-UpCOM) bị phạt 20 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ngày 10/12/2018, bà Thảo đã mua 50.000 cổ phiếu ACE. Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Cao Thị Hiếu Thảo.