17:11 30/10/2019

Không công bố báo cáo sử dụng vốn, CTB bị phạt tiền

Hà Anh

CTB không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CTB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CTB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB-HNX).

Theo đó, CTB bị phạt 50 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể, công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng trong năm 2017. Theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán ngày 20/5/2019, Công ty đã sử dụng hết số vốn thu được từ đợt chào bán là 52,26 tỷ đồng trong tháng 7/2017.

Tuy nhiên, công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2019, CTB cho biết doanh thu quý 3 đạt gần 176 tỷ, giảm 60,75% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 304 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 8,3 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2019 đạt 14,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán KB bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty cổ phần Chứng khoán KB báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Đà Nẵng) bị phạt 40 triệu đồng do Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Cụ thể: tại thời điểm ngày 02/02/2018, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã trở thành công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2019, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.