14:21 23/03/2021

Không công bố thông tin đúng hạn, 2 tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR-HOSE) và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (Quảng Nam) cùng bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR-HOSE) và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (Quảng Nam).

Theo đó, HAR bị phạt 70 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: HAR công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/06/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, Công văn giải trình ngày 18/02/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2018 so với quý 4/2017, Công văn giải trình ngày 07/08/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2/2019 so với quý 2/2018, Công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3/2019 so với quý 3/2018, Giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước).

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất năm 2020, HAR ghi nhận hơn 163 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 7,57 tỷ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (6,68 tỷ đồng).

Tương tự, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cũng bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 2019.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lục (Vũng Tàu) bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể: ngày 24/6/2020, ông Nguyễn Văn Lục - cổ đông lớn của CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) bán 9.000 cổ phiếu NDX dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ 290.242 cổ phiếu NDX (5,1%) xuống còn 281.242 cổ phiếu NDX (4,9%) và không còn là cổ đông lớn của NDX, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Lục không báo cáo HNX khi không còn là cổ đông lớn của NDX.