17:53 22/03/2021

Cổ phiếu BCG tăng giá, một cá nhân bị phạt do giao dịch "chui"

Hà Anh

Bà Hoàng Bảo Cát là người có liên quan của ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - thành viên Hội đồng quản trị độc lập BCG đã mua 333.900 cổ phiếu BCG từ ngày 22/9 đến ngày 29/12/2020 nhưng không báo cáo

Sơ đồ giá cổ phiếu từ 1/9/2020 đến ngày 29/12/2020.
Sơ đồ giá cổ phiếu từ 1/9/2020 đến ngày 29/12/2020.

Ngày 17/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hoàng Bảo Cát (Tp.HCM) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: Bà Hoàng Bảo Cát là người có liên quan của ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG-HOSE) đã mua 333.900 cổ phiếu BCG từ ngày 22/9/2020 đến ngày 29/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Do đó, HOSE đã ra quyết định xử phạt bà Hoàng Bảo Cát với số tiển là 45 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo dữ liệu trên HOSE, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/9/2020, giá cổ phiếu BCG là 7.300 đồng và tăng nhiều phiên liên tiếp và đạt mốc 13.900 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ngày 29/12/2020.

Theo BCTC hợp nhất Quý 4/2020 của Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lần lượt 213 tỷ đồng và 176 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu giảm 66% và lợi nhuận sau thuế tăng 1028% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do sự đóng góp của công ty con và công ty liên kết, trong đó nổi bật là việc hoàn tất và chuyển nhượng một số dự án; đồng thời ghi nhận từ hoạt động thi công, xây lắp.

Năm 2020, doanh thu thuần BCG đạt 1.902 tỷ đồng tăng 20,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 215 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch, BCG đã vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính tới thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của BCG đã đạt 24.055 tỷ đồng, tăng 231% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2021, Bamboo Capital (BCG) dự kiến lợi nhuận sau thuế 2021 vào mức 800 tỷ đồng, tăng 186%. Trong đó, bên cạnh mảng bất động sản, mảng năng lượng (đóng điện vào cuối năm 2020) cũng sẽ đóng góp một phần đáng kể trong năm 2021.