07:04 25/11/2020

Kido dự chi gần 206 tỷ tạm ứng cổ tức 2020

Hà Anh

KDC thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/12

Biểu đồ giá cổ phiếu KDC.
Biểu đồ giá cổ phiếu KDC.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) công bố thông báo và Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Theo đó, KDC thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/12 và ngày thực hiện chi trả là ngày 18/1/2021.

Như vậy, với 205.661.141 cổ phiếu đang lưu hành, KDC dự chi gần 206 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (mã KDF-HNX) cũng có thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng), ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 29/12 và hoán đổi cổ phiếu của Kido sẽ được thực hiện vào ngày 14/12 tới.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Kido Foods (KDF) vừa thông qua Nghị quyết huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn HNX và huỷ đăng ký chứng khoán của toàn bộ cổ phiếu KDF đang đăng ký tại VSD để thực hiện kế hoạch hoán đổi với KIDO với tổng số lượng huỷ niêm yết là 56 triệu cổ phần.

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX nhằm ngày 10/12/2020, ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu KDC là ngày 14/12/2020 với tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF sẽ được nhận 1,3 cổ phiếu KDC).

Được biết, ngày 5/11, KDC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành 23.088.000 cổ phiếu KDC để hoán đổi cổ phần KDF của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido.

Theo Báo cáo tài chính từ Tập đoàn KIDO, doanh thu thuần quý 3/2020 đạt 2.315 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 127,4% so với cùng kỳ đạt gần 121 tỷ đồng do công ty vận hành bộ máy quản lý hiệu quả dẫn đến giảm chi phí.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, doanh thu của KDC đạt 5.981 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 338 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch đề ra của cả năm, tăng 49,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu KDC đã tăng trưởng mạnh từ mức 19.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 3/1/2020 đến ngày 24/11 là 35.950 đồng/cổ phiếu. Còn giá cổ phiếu KDF đóng cửa ở mức 44.400 đồng/cổ phiếu.