15:53 15/06/2018

Kiểm toán Nhà nước khu vực 1: Dự kiến kiến nghị xử lý 7000 tỷ đồng trong 6 tháng

KIỀU LINH

6 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã triển khai 5 cuộc kiểm toán, hoàn thành 3/13 cuộc kiểm toán

Đất đai và dự án đô thị là một trong những lĩnh vực sẽ được kiểm toán trong 6 tháng cuối năm 2018.
Đất đai và dự án đô thị là một trong những lĩnh vực sẽ được kiểm toán trong 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 cho biết, đã triển khai 5 cuộc kiểm toán, hoàn thành 3/13 cuộc kiểm toán. 

Hai đoàn kiểm toán nội dung hoàn thuế giá trị gia tăng đều phát hiện việc hoàn thuế chưa đủ điều kiện theo quy định tại Hà Nam và tại Hòa Bình; 2 địa phương chưa giảm trừ đủ dự toán các khoản chi phí đã kết cấu trong đơn giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Tài chính là Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Tổng hợp số liệu kiểm toán của 4 đoàn kiểm toán đợt 1/2018 đến ngày 10/6/2018, tổng số dự kiến kiến nghị xử lý tài chính gần 7.004 tỷ đồng.

Trong đó: Tăng thu ngân sách các khoản thu về thuế và thu khác hơn 75 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 232 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 742 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền hơn 5.954 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị các địa phương, đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

6 tháng cuối năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 tiếp tục thực hiện 8 cuộc kiểm toán, gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hà Nội và Việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.

Kiểm toán báo cáo tài chính của 3 tổng công ty gồm Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Kiểm toán Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Kiểm toán chuyên đề Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội và các dự án được ứng, thanh toán từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2017.

Kiểm toán chuyên đề Việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017; Kiểm toán hoạt động Trung Tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ, Trung Tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.