13:41 30/05/2018

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thu phí 4 năm tại BOT Quốc lộ 91

KIỀU LINH

Kiểm toán Nhà nước xác định lại thời gian thu phí hoàn vốn dự án nâng cấp Quốc lộ 91 giảm từ 23 năm 5 tháng 8 ngày xuống còn 19 năm

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thu phí 4 năm tại BOT Quốc lộ 91.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thu phí 4 năm tại BOT Quốc lộ 91.

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14 000 đến Km50 889 và Quốc lộ 91B đoạn Km0 000 đến Km15 793 theo hình thức hợp đồng BOT. 

Dự án này tổng mức đầu tư 1.720,3 tỷ đồng do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO và Tổng công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp là Nhà đầu tư, với doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang thực hiện.

Công tác giải phóng mặt bằngcủa dự án do Ban quản lý Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 thuộc UBND thành phố Cần Thơ thực hiện.

Kết quả kiểm toán cho thấy, chi phí giải phóng mặt bằng được địa phương quản lý sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch đề ra khoảng 10 tháng.

Nguyên nhân do một số nội dung phát sinh nhưng chưa được phê duyệt dự toán; một số hộ dân khiếu nại đơn giá bồi thường đất còn thấp nên chưa chịu nhận tiền; một số trường hợp do tranh chấp đất kéo dài nên chưa đồng ý giao mặt bằng…

Kiểm toán chi tiết các gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật cho thấy một số tồn tại như: Một số hạng mục di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phát sinh chưa được Ban quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng trình thẩm định và phê duyệt trước khi thực hiện; dự toán chi phí di dời công trình hạ tầng kỹ thuật áp sai định mức làm tăng dự toán…

Sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ban quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm và khắc phục những sai sót trên.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư tổng số tiền hơn 52,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 20,6 tỷ đồng; chi phí bồi thường di dời công trình hạ tầng kỹ thuật hơn 23,5 tỷ đồng; chi phí bồi thường và tái định cư hơn 6,1 tỷ đồng; chi phí đo đạc lập bản đồ địa chính hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài giảm quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng, đối với doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính giảm quyết toán chi phí đầu tư thực hiện số tiền hơn 44,8 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm: Chi phí xây dựng gần 33,7 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án gần 1,3 tỷ đồng; chi phí tư vấn gần 0,45 tỷ đồng và các chi phí khác hơn 9,35 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Nhà đầu tư Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO và Tổng công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp cùng với các cơ quan có liên quan tính toán và điều chỉnh lại tất cả các yếu tố đầu vào để làm cơ sở cho việc điều chỉnh lại phương án tài chính của dự án, trên cơ sở đó điều chỉnh các nội dung có liên quan tại Hợp đồng BOT.

Kiểm toán Nhà nước cũng xác định lại thời gian thu phí hoàn vốn giảm từ 23 năm 5 tháng 8 ngày xuống còn 19 năm 0 tháng 5 ngày, giảm tương ứng 4 năm 5 tháng 3 ngày so với phương án tài chính ban đầu.