17:52 01/08/2019

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số

Đào Hưng

Bức tranh kinh tế vĩ mô tiếp tục có chiều hướng tốt với đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 8.272,4 triệu USD; có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 12.

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 13.