08:06 21/02/2013

Kính tương tác Google Glass hoạt động như thế nào?

An Huy

Theo trang Business Insider, Google vừa tung ra những hình ảnh tuyệt đẹp về chiếc kính tương tác Google Glass