11:15 18/03/2019

Kỳ vọng gì tại Đại hội cổ đông sắp tới của MB?

Thúy Quỳnh

Theo thông báo từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - MB sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào cuối tháng 4

Năm 2018 có thể coi là năm bùng nổ mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh của MB trong những năm gần đây.
Năm 2018 có thể coi là năm bùng nổ mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh của MB trong những năm gần đây.

Theo thông báo từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - MB sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào cuối tháng 4. Đây sẽ là kỳ đại hội được cổ đông đặc biệt, kỳ vọng có nhiều chuyển biến lớn.

Năm 2018 có thể coi là năm phát triển mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh của MB trong những năm gần đây. Tổng tài sản đạt 362.325 tỷ, tăng trưởng 15,4% so với năm 2017. Cho vay khách hàng đạt 214.686 tỷ, tăng trưởng 16,6% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.767 tỷ VND, tăng trưởng 68,26% so với 2017, Lợi nhuận sau thuế đạt 6.190 tỷ VND, tăng trưởng 77,36% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu của MB năm 2018 ở mức 1,33%.

EPS đạt 2.829 VND/ cổ phiếu và giá trị sổ sách đạt 15.765 VND/ cổ phiếu.

Với kết quả này, MB nằm trong top 5 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Chỉ tiêu (Tỷ VND)

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR

Cho vay khách hàng

    100.569

    121.349

    150.738

    184.188

    214.686

20,9%

Tổng Tài Sản

    200.489

    221.042

    256.259

    313.878

    362.325

15,9%

Vốn chủ sở hữu

      17.148

      23.183

      26.588

      29.601

      34.173

18,8%

Lợi nhuận trước thuế

        3.174

         3.221

        3.651

        4.616

        7.767

25,1%

Lợi nhuận sau thuế

        2.503

         2.512

        2.884

        3.490

        6.190

25,4%


So với thời điểm năm 2014, chỉ sau 4 năm, các chỉ tiêu chính của MB như quy mô dư nợ, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của MB đều tăng từ 2-2,5 lần.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép của lợi nhuận sau thuế là rất ấn tượng, đạt 25,4%.

Như vậy, nếu giữ nguyên được đà tăng trưởng như các năm vừa qua, cổ đông có thể kỳ vọng mức lợi nhuận tập đoàn cán mốc 10.000 tỷ trong năm 2019. Sang năm 2019, Ngân hàng tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ 15% (hoặc theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước), tổng tài sản đạt 390.000 tỷ đồng.

P/E của MBB tính đến 14/03/2019 là 7,99 lần, thấp hơn khá nhiều so với trung bình ngành ở mức 11 lần trong khi mức sinh lời ROE của MBB lại thuộc top đầu của các ngân hàng trong nước.

Với mức tăng trưởng rất nhanh cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động, có thể hiểu mức giá hiện tại của MBB được Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá là chưa phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của tập đoàn MB Group với 6 công ty thành viên đều đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Đây có lẽ là nguyên nhân vừa qua Hội đồng quản trị MB đã quyết định đăng ký mua lại 108 triệu cổ phiếu để tối ưu hóa giá trị dài hạn cho cổ đông.

Kết thúc đợt mua cổ phiếu quỹ, MB mua được 47,05 triệu cổ phiếu, đạt 43% so với kế hoạch mua 108 triệu cổ phiểu của MBB. Số tiền MB bỏ ra cho đợt mua cổ phiếu quỹ lần này ước tính khoảng hơn 1.000 tỷ. Diễn biến giá kể từ ngày bắt đầu mua cổ phiếu quỹ đến khi kết thúc biến động quanh mức 22.000 VND/cổ phiếu.