17:04 16/02/2009

Lại thêm 5 cổ phiếu vào diện kiểm soát

Thu Thủy

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo đưa thêm 5 cổ phiếu vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/2

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2008 của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (mã SAM) lỗ 154,84 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 67,38 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế quý 4/2008 của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (mã SAM) lỗ 154,84 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 67,38 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo đưa thêm 5 cổ phiếu vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/2.

Đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (mã SAM), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC), Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP), Công ty Cổ phần Nhựa Đại Hưng (mã TPC) và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA).

Nguyên nhân của việc này, theo HOSE, là do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của những công ty trên phát sinh âm.

Như vậy, hiện nay HOSE đã đưa vào diện bị kiểm soát tới 12 cổ phiếu, bao gồm 5 cổ phiếu trên và: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (mã BTC) - đã bị kiểm soát từ năm 2005; Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) bị kiểm soát từ giữa năm 2008 và hiện đang bị hạn chế giao dịch; Công ty Cổ phần nước giải khát Tribeco (mã TRI), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE), Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA), Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS), và Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG).

Thông tin liên quan đến 12 công ty có cổ phiếu bị đưa vào kiểm soát:

HTML clipboard
STTTên công tyGiá đóng cửa ngày 16/2 (đồng)Lợi nhuận quý 4/2008 (tỷ đồng)Lợi nhuận năm 2008 (tỷ đồng)
1Công ty Cổ phần Bông Bạch TuyếtBBT4.000-1,28-10,64
2Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài GònTRI4.800-146,13-144,99
3Công ty Cổ phần Cơ điện lạnhREE19.100-9,72-139,34
4Công ty Cổ phần VitalyVTA5.000-5,82-2,82
5Công ty Cổ phần Đường Biên HòaBHS12.200-24,78-43,27
6Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - HànVHG5.100-10,17-17,02
7Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thôngSAM12.300-154,84-67,38
8Công ty Cổ phần HapacoHAP9.000-94,00-68,70
9Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả LạiPPC17.800-1.262,78-469,44
10Công ty Cổ phần Nhựa Đại Hưng TPC5.700-62,05-51,01
11Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam TYA8.200-176,48-110,33
12Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình TriệuBTC16.800N/AN/A