11:10 06/05/2014

Lãi từ khối xăng dầu của Petrolimex tăng đột biến

Từ Nguyên

Có sự chênh lệch khá lớn về lợi nhuận từ khối xăng dầu của Petrolimex, dù thời gian thống kê chỉ chênh nhau khoảng 10 ngày

Báo cáo hồi đầu năm, Petrolimex cho biết lợi nhuận từ không xăng dầu của tập đoàn này chỉ đạt 768 tỷ đồng, trong khi báo cáo mới nhất lại lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.<br>
Báo cáo hồi đầu năm, Petrolimex cho biết lợi nhuận từ không xăng dầu của tập đoàn này chỉ đạt 768 tỷ đồng, trong khi báo cáo mới nhất lại lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.<br>
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào cuối tháng 5 này.

Theo đó, tổng doanh thu thuần trong năm 2013 của tập đoàn đạt 195.927.707 tỷ đồng (bằng 98% năm 2012), lợi nhuận trước thuế đạt 2.021.114 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 2012.

Như vậy, so với báo cáo tài chính do Petrolimex công bố hồi đầu năm 2014, số liệu về lợi nhuận của tập đoàn đã tăng khá mạnh, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, hồi tháng 1/2014, Petrolimex cho biết, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn chỉ 1.929 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu chỉ 768 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, khối xăng dầu đã mang về cho tập đoàn này trên 1.300 tỷ đồng trong năm 2013.

Theo lý giải của Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm, sở dĩ có sự chênh lệch này là do sau khi chuẩn bị kết thúc năm 2013, để phục vụ tổng kết Petrolimex phải có tính toán sơ bộ mang tính dự toán.

Tại thời điểm đó chưa thực sự kết thúc năm 2013, nên nhiều công ty con chỉ có thể cập nhật khoản thu đến ngày 20/12/2013, trong khi khối lượng sản xuất kinh doanh của Petrolimex rất lớn.

“Sau khi có báo cáo chính thức của các công ty con, Petrolimex đã có báo cáo tài chính chính xác hơn và con số ở báo cáo này chênh lệch rất ít so với báo cáo vừa công bố phục vụ đại hội cổ đông. Con số phục vụ đại hội cổ đông sẽ là con số chính thức, đã được kiểm toán và gần như sẽ không có thay đổi, điều chỉnh nữa”, ông Năm nói.

Với kết quả kinh doanh trên, năm 2013 theo như báo cáo của Petrolimex là một năm đầy khó khăn với nhiều rủi ro về kinh tế, chính sách, tỷ giá… và doanh thu không bằng năm 2012 nhưng Petrolimex vẫn đạt lợi nhuận trước thuế bằng 207% năm 2012. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 205% so với năm 2012, đạt trên 1.570 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2014, Petrolimex dự kiến đạt 200.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 102% so với năm 2013 và đạt lợi nhuận khoảng 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch trả cổ tức dự kiến giữ nguyên như năm 2013, ở mức 8 -10%.