11:59 28/02/2010

Lao động nữ mất việc được hỗ trợ 3 triệu đồng học nghề

Nguyễn Vũ

Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

Theo mục tiêu của Đề án, mỗi năm sẽ có khoảng 100.000 phụ nữ được giới thiệu việc làm - Ảnh: Việt Tuấn.
Theo mục tiêu của Đề án, mỗi năm sẽ có khoảng 100.000 phụ nữ được giới thiệu việc làm - Ảnh: Việt Tuấn.
Theo Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề,tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" vừa được Chính phủ phê duyệt, laođộng nữ khi học nghề sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, lao động nữ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người cócông với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật,người bị thu hồi đất canh tác, bị mất việc làm trong các doanh nghiệpđược hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghềdưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khoá học.

Ngoài ra đối tượng này còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000đồng/ngày thựchọc/người; tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đakhông quá 200.000đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cưtrú từ 15 km trở lên.

Lao động nữ  thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộnghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 2,5 triệuđồng/người/khoá học. Mức hỗ trợ với lao động nữ khác tối đa 2 triệuđồng.

Cũng theo đề án này, lao động nữ học nghề được vay tiền để học theo quyđịnh hiện hành về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Với người làmviệc ổn định tại chỗ (nơi cư trú) sau khi học nghề được ngân sách hỗtrợ 100% lãi suất đối với khoản vay học nghề.

Lao động nữ là người dân tộc thiểu số thuộc diện được hưởng chính sáchưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo có thu nhập tối đa bằng150% thu nhập của hộ nghèo học các khoá học trình độ trung cấp nghề,cao đẳng nghề được hưởng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộcthiểu số nội trú;

Sau khi học nghề, lao động nữ sẽ được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việclàm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm.

Đề án cũng nêu rõ, lao động nữ sau khi học nghề tham gia sản xuất kinhdoanh, tự tạo việc làm được ưu tiên hỗ trợ hoạt động xúc tiến thươngmại, giới thiệu sản phẩm từ các hoạt động hỗ trợ việc làm của Đề án nàyvà các chương trình xúc tiến thương mại hiện hành. Mỗi lao động nữ chỉđược hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này.

Mục tiêu của Đề án là tỷ lệ lao động nữ trong tổng số chỉ tiêu tuyểnsinh học nghề đạt 40%, tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau khi học nghềtối thiểu đạt 70%.

Các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam và các cấp Hội phụ nữ thực hiện tư vấn học nghề, giới thiệu việclàm và tạo việc làm cho khoảng 100.000 phụ nữ hàng năm, trong đókhoảng 50.000 lao động nữ được đào tạo nghề, Đề án nêu rõ.