09:39 23/12/2009

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được giảm thuế thu nhập

Hoài Hương

Đài Loan vừa điều chỉnh quy định về thuế thu nhập đối với lao động nước ngoài

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa có công văn gửi các doanh nghiệp  đưa lao động sang Đài Loan, thông báo chính quyền lãnh thổ này vừa điều chỉnh quy định về thuế thu nhập đối với lao động nước ngoài.

Theo đó, kể từ  ngày 1/1/2010, lao động nước ngoài cư trú ở  Đài Loan dưới 183 ngày/năm có thu nhập từ 1,5 lần lương cơ bản trở  lên sẽ chịu mức khấu trừ thuế thu nhập hàng tháng là 18%, giảm 2% so với năm 2009; dưới mức thu nhập này bị khấu trừ 6%.

Đối với các trường hợp cư trú từ 183 ngày/năm trở lên, việc tính thuế áp dụng theo năm, với tổng mức khấu trừ thuế thu nhập của năm là 6% trên tổng thu nhập phải chịu thuế cả năm. Quy định cho phép chủ sử dụng lao động được phép tạm khấu trừ tiền thuế thu nhập hàng tháng của lao động nước ngoài với mức 6%/tiền lương cơ bản.

Sau đó, sẽ căn cứ vào thời gian cư trú và thu nhập thực tế để làm thủ tục hoàn thuế khi đến kỳ hoàn thuế của năm (từ ngày 1-30/5 của năm kế tiếp) hoặc khi lao động về nước.