10:08 18/01/2008

Lào giảm thuế nhập khẩu theo AFTA

Thu Trà

Lào bắt đầu giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0-5% trong số 10.690 mặt hàng theo yêu cầu của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Theo Trung tâm Thương mại (Bộ Công Thương), Lào bắt đầu giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0-5% trong số 10.690 mặt hàng theo yêu cầu của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Ước có khoảng 90% trong tổng số mặt hàng nói trên sẽ bắt đầu thực hiện giảm thuế này. 10% số mặt hàng còn lại sẽ tiếp tục được giảm thuế nhập khẩu trước năm 2015, riêng một số mặt hàng nhạy cảm (như xe hơi) sẽ cắt giảm vào năm 2018.

Được biết, sáu nước phát triển hơn trong ASEAN đã bắt đầu giảm thuế nhập khẩu (cho hàng hóa lưu thông trong khối) từ năm 2003, trong đó Việt Nam thực hiện năm 2006. Năm nay, Lào và Myanmar bắt đầu giảm thuế, còn Campuchia sẽ thực hiện vào năm 2010.