14:09 05/08/2008

Lào phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD

Thu Trà

Nguồn tin từ Bộ Công thương Lào cho biết, nước này đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2010

Nguồn tin từ Bộ Công thương Lào cho biết, nước này đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2010.

Để đạt mục tiêu trên, Chính phủ Lào khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào những ngành kinh tế có thế mạnh; giải quyết nhanh chóng những trở ngại, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu.

Chính phủ cũng bổ sung chính sách thuế hấp dẫn; khuyến khích xuất khẩu trên cơ sở chính sách mà Nhà nước đã ban hành; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

Chính phủ cũng lưu ý các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phải bảo đảm giá hàng hóa, nhất là hàng nông sản, cũng như bảo đảm lợi ích của người nông dân.