22:45 11/01/2009

Lập quỹ bình ổn giá, tăng phí xăng dầu

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập quỹ bình ổn giá và tăng mức phí xăng dầu các loại

Quỹ bình ổn giá được hình thành trên cơ sở trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu.
Quỹ bình ổn giá được hình thành trên cơ sở trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập quỹ bình ổn giá và tăng mức phí xăng dầu các loại.

Theo Quyết định số 3/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực ngày 9/1, quỹ bình ổn giá xăng dầu được hình thành trên cơ sở trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, căn cứ vào diễn biến giá cả thế giới và trong nước để quy định mức trích cụ thể trong từng thời điểm cho phù hợp, đồng thời hướng dẫn cơ chế hoạt động, quản lý, sử dụng quỹ này.

Trước đó, đầu năm 2008, khi giá xăng dầu thế giới biến động, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính xây dựng đề án thành lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, theo nguyên tắc lấy số lãi có được khi giá dầu thế giới giảm để bù cho lúc tăng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp sẽ hạch toán lỗ lãi; các khoản tiền dôi dư từ quỹ sẽ được chuyển thành lợi nhuận doanh nghiệp. Nhà nước không thu lại mà chỉ tính thuế đối với khoản dự trữ theo đúng Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp với mức 25%.

Cùng với việc thành lập quỹ bình ổn nói trên, Thủ tướng cũng quyết định điều chỉnh mức thu phí xăng dầu thay cho mức phí cũ đã áp dụng từ năm 2000.

Cụ thể, phí xăng các loại áp dụng từ ngày 9/1/2008 là 1.000 đồng/lít, gấp đôi mức phí cũ; diezel là 500 đồng/lít (mức cũ là 300 đồng/lít); dầu hỏa, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn là 300 đồng/kg thay vì không thu theo quy định cũ.