15:50 06/06/2007

Lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Tuấn Hùng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post - VNPost)

Việc lập Vietnam Post nằm trong lộ trình tách bưu chính và viễn thông - Ảnh: Việt Tuấn.
Việc lập Vietnam Post nằm trong lộ trình tách bưu chính và viễn thông - Ảnh: Việt Tuấn.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post - VNPost).

Theo đó, Vietnam Post là tổng công ty Nhà nước, do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có vốn điều lệ không thấp hơn 8.122 tỷ đồng.

Vietnam Post gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty do tổng công ty góp trên 50% vốn điều lệ và đơn vị sự nghiệp. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc là bưu điện các tỉnh, thành được hình thành trên cơ sở tổ chức lại khối kinh doanh bưu chính thuộc bưu điện các tỉnh, thành phố hiện nay, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và các đơn vị khác hình thành theo quy định pháp luật.

Các công ty do tổng công ty góp trên 50% vốn điều lệ là Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện, Cổ phần Tem Bưu chính, Cổ phần In tem Bưu điện; Cổ phần Du lịch Bưu điện và các công ty khác được hình thành theo quy định pháp luật.

Để tạo điều kiện phát triển, Thủ tướng Chính phủ quy định trong thời gian 5 năm đầu thành lập, VNPost được vay các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư, duy trì, mở rộng, phát triển mạng bưu chính công cộng; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với các doanh nghiệp mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đầu tư vào địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.

Đồng thời, Thủ tướng cũng quy định Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được áp dụng chính sách đối với lao động dôi dư như trong công ty nhà nước để giải quyết chế độ cho lao động dôi dư khi tổ chức, sắp xếp lại lực lượng lao động trong quá trình chia tách giữa 2 lĩnh vực bưu chính và viễn thông.