22:34 03/12/2014

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ Hà Nội: Không nhiều thay đổi

Bảo Quyên

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tiếp tục là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm sáng 3/12.<br>
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm sáng 3/12.<br>
Chiều 3/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 người giữ chức vụ chủ chốt của thành phố.

Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố - với 84 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm trên 89% số phiếu.

Đứng thứ hai là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với 72 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm trên 76%. Đứng thứ ba là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo với 66 phiếu "tín nhiệm cao", chiếm hơn 71% số phiếu.

Cũng theo kết quả kiểm phiếu, người có nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý, với 18 phiếu.

Đứng thứ hai trong danh sách người có phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất là Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân thành phố Nguyễn Thị Thùy với 10 phiếu. Còn Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Lê Văn Hoạt có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều thứ 3 với 8 phiếu.

Như vậy, sau hơn một năm, ở lần lấy phiếu tín nhiệm thứ hai này, hai vị trí dẫn đầu "tín nhiệm cao" vẫn không thay đổi so với lần thứ nhất hồi tháng 7/2013.

Đồng thời, một trong hai vị trí "cuối bảng" vẫn có tên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý.

Đến thời điểm này, Hà Nội là địa phương thứ hai của cả nước sau Hà Nam thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong năm 2014. Dự kiến Hải Phòng cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 11/17 cán bộ chủ chốt tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra từ 8 -10/12 tới.