08:10 02/04/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-5/4

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019.

* Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) về việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng 18/01/2019) sang ngày 1/4/2019 thay vì ngày 31/1/2019 do chưa cân đối và thu xếp được nguồn tiền.

* Ngày 2/4/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 4/4/2019, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) (mã DBD-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/4/2019, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 5/4/2019, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).