00:19 14/12/2017

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 12-15/12

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2017.

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ TAICERA (mã TCR-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam (mã SFG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 13/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) - trong đó, cổ tức năm 2015 là 4% và năm 2016 là 4%.

* Ngày 13/12/2017, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/12/2017, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/12/2017, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 14/12/2017, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/12/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) chia cổ tức còn lại của năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).