22:39 20/02/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 21-28/2

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018

* Ngày 21/2/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/2/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 27/2/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

* Ngày 28/2/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã CIA-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).