21:35 26/05/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 27-31/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019.

* Ngày 27/05/2019, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 27/05/2019, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/05/2019, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 27/05/2019, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (mã THS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 27/05/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt (mã VDS-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 28/05/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/05/2019, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/05/2019, Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng).

* Ngày 28/05/2019, Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 28/05/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HSOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/05/2019, Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/05/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã THB-HNX) chi cổ tức bằng tiền năm 2017, 2018 và từ quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 37,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.750 đồng) - Trong đó: chi cổ tức bằng tiền năm 2017 là 7%; chi cổ tức bằng tiền năm 2018 là 4,5% và chi cổ tức bằng tiền từ quỹ đầu tư phát triển là 26%.

* Ngày 29/05/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã VSI-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/05/2019, Công ty Cổ phần Đạt Phương (mã DPG-HOSE) nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỉ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần Kim Khí Tp. Hồ Chí Minh – Vnsteel (mã HMC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần X20 (mã X20-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần Dich vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).

* Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) trả cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (mã NSL-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỉ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) thông báo việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2017 của cổ phiếu HCD (ngày đăng ký cuối cùng 17/09/2018) sang ngày 31/5/2019 thay vì ngày 30/11/2018 như đã thông báo do công ty cần thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.