18:26 26/01/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 28-31/1

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2019.

* Ngày 28/1/2019, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/1/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã SMN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).