08:04 29/05/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 28-31/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018.

* Ngày 28/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/5/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 9%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 900 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – Vnsteel (mã HMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (mã APG-HOSE) thông báo việc thay đổi lần thứ 01 về thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của cổ phiếu APG (ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2018) sang ngày 30/5/2018 thay vì ngày 20/4/2018 do chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán trả cổ tức.