11:01 08/12/2009

Lịch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu của TDH, GIL và PVT

N.Anh

Sàn Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của TDH, GIL và PVT

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TDH từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TDH từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của TDH, GIL và PVT.

* 15/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 17/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE).

Theo đó, TDH dự kiến phát hành 12.625.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 2:1 - cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu thì nhận 1 cổ phiếu thưởng.

Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu lẻ phần thập phân do làm tròn xuống làm cổ phiếu quỹ, thời gian giao dịch dự kiến là 20/1/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký sẽ thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký sẽ thực hiện tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức - 384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TDH vào những ngày 16, 17 và 18/12/2009.

* 14/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2009, GIL sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - 370 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh.

* 14/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE).

Theo đó, PVT chào bán 81.180.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:0,55 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được mua thêm 55 cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian dự kiến giao dịch là ngày 9/3/2010.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 28/12/2009 đến 21/01/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 28/12/2009 đến 25/1/2010.

Địa điểm thực hiện quyền: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông đăng ký mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký là cán bộ công nhân viên công ty, đăng ký mua cổ phần thực hiện tại trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Đối với cổ đông chưa lưu ký không phải là cán bộ công nhân viên công ty, đăng ký mua cổ phần thực hiện tại trụ sở chính và chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB (MHBS).

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GIL và PVT vào những ngày 15, 16 và 17/12/2009.