13:31 19/09/2013

LienVietPostBank tạm ứng cổ tức 3% đợt 2 năm 2013

Hòa Bình

LienVietPostBank vừa ra thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 là 3%/tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của cổ đông

Giao dịch tại LienVietPostBank.<br>
Giao dịch tại LienVietPostBank.<br>
LienVietPostBank vừa ra thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ 3%/tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của cổ đông, một phần trong kế hoạch trả cổ tức 10% năm nay.

Theo truyền thống trả cổ tức trong 5 năm hoạt động vừa qua, cổ tức đợt 2 năm 2013 được trả bằng tiền mặt cho các cổ đông của LienVietPostBank, với thời gian tạm ứng dự kiến là ngày 15/10/2013.
 
Trước đó, hồi đầu năm nay, ngân hàng đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 3% vào ngày 14/5/2013. LienVietPostBank có tỷ lệ chi trả cổ tức cao liên tục qua các năm hoạt động, năm 2008 là 8%, 2009 là 13%, năm 2010 là 15%, năm 2011 là 15%, năm 2012 là 10%. Mức tăng trưởng cổ tức liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 78.206 tỷ đồng, tăng mạnh 11.793 tỷ đồng (tương đương 17,8%) so với thời điểm cuối năm 2012. Tổng tài sản của LienVietPostBank tăng chủ yếu do huy động vốn khách hàng tăng 34%, đạt 55.598 tỷ đồng.

Trong năm nay và sang năm sau, LienVietPostBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng mạng lưới, phấn đấu đến đầu năm 2014 sẽ có chi nhánh trên 63 tỉnh/thành cả nước.

Đồng thời, LienVietPosBank cũng đang phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nâng cấp hệ thống các phòng giao dịch bưu điện trên toàn quốc để có thể đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp qua hệ thống này.