14:35 07/10/2010

LIG: 9 tháng hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Anh

Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2010

Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2010.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2010, toàn hệ thống Licogi đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh với giá trị sản lượng 575,9 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch năm, giá trị doanh thu 430,52 tỷ đồng, đạt 65,1% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế: 35,135 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch năm 2010.

Đồng thời, LIG đặt mục tiêu cho quý 4/2010 với giá trị sản lượng đạt 220 tỷ đồng; doanh thu đạt 254,186 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 16,387 tỷ đồng.

Trong quí 4/2010, công ty tiếp tục thực hiện các công trình trọng điểm như: Thuỷ điện Bản Chát, các gói thầu tại dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Khu công nghiệp Thăng Long II, các công trình nền móng. ..; Đồng thời xúc tiến và thực hiện đầu tư khẩn trương các dự án: Khu nhà ở Licogi 13, dự án đầu tư thứ phát khu đô thị mới Thịnh Liệt…và đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng tại Dự án toà nhà, trụ sở văn phòng Licogi Tower.

Theo LIG, sản lượng năm 2010 có thể đạt được 800 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch; doanh thu đạt 684,7 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 51,522 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch.