Loạt công ty trước nguy cơ bị thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Sau ngày 1/2/2019, các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện sẽ bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp...

Thời hoàng kim của bán hàng đa cấp đã qua

Bạch Dương

20/12/2018 13:30

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo cho biết tính đến nay, chỉ có 24/30 doanh nghiệp  hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để cập nhật các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

6 doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ gồm Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt, Công ty TNHH Morinda Việt Nam, Công ty TNHH Homeway Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa, Công ty Cổ phần Truyền thông y dược.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về ký quỹ đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group, Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam, Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam.

7 doanh nghiệp chưa hoàn thành điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia bán hàng đa cấp là Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group, Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa, Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi, Công ty TNHH Homeway Việt Nam, Công ty TNHH Morinda Việt Nam; Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam.

Có 2 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về trang thông tin điện tử là Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam…

2 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp như: Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam...

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, sau ngày 1/2/2019, các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện sẽ bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định tại Nghị định 40, các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có thời hạn 9 tháng kể từ ngày 2/5/2018 để đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 40.

Sau nhiều vụ lừa đảo trắng trợn trong bán hàng đa cấp, đầu 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 40 siết chặt điều kiện kinh doanh ngành nghề này. Theo đó, Nghị định siết điều kiện đăng ký hoạt động thông qua việc nâng mức ký quỹ tối thiểu từ 5 tỷ lên 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp.

Các doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin này phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam.