08:43 02/07/2019

Lợi nhuận giảm sau kiểm toán, Thiết bị Y tế Việt Nhật nói gì?

KIỀU LINH

Lợi nhuận của Thiết bị Y tế Việt Nhật sau kiểm toán giảm 5,32% so với báo cáo tự lập

Lợi nhuận của Thiết bị Y tế Việt Nhật sau kiểm toán giảm 5,32% so với báo cáo tự lập.
Lợi nhuận của Thiết bị Y tế Việt Nhật sau kiểm toán giảm 5,32% so với báo cáo tự lập.

Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC - HOSE) vừa có văn bản giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2018.

Cụ thể, số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất công ty tự lập cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán điều chỉnh còn 11,4 tỷ đồng, giảm 643 triệu đồng tương ứng giảm 5,32% so với báo cáo công ty tự lập.

Theo lý giải của Thiết bị Y tế Việt Nhật, lợi nhuận kế toán sau thuế giảm do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm. Chủ yếu do kiểm toán viên đề nghị điều chỉnh toàn bộ chi phí quảng cáo đã phát sinh năm 2017 tại công ty mẹ vào hết chi phí bán hàng năm nay, không chờ phân bổ phần chi phí còn lại tại ngày 31/3/2019 vào kết quả kinh doanh của năm sau theo yêu cầu của thanh tra thuế.

Với việc kiểm toán điều chỉnh giảm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Thiết bị Việt Nhật chuyển từ tăng trưởng 35,4% so với năm 2017 trên báo cáo tự lập sang chỉ còn tăng 28,27% trên báo cáo kiểm toán.

Năm tài chính trước đó, Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận doanh thu đạt 545,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, công ty kiểm toán còn đưa ra kết luận ngoài trừ đối với vấn đề Thiết bị Y tế Việt Nhật đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với các khoản mục Phải thu ngắn hạn của khách hàng 59 tỷ đồng, trả trước cho người bán khoảng 14,9 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 16,6 tỷ đồng.

Phía Thiết bị Y tế Việt Nhật giải thích rằng các khoản nói trên là khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước đó. Trong đó bao gồm 23,6 tỷ đồng là công nợ phải thu của những công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng cho cán bộ công nhân viên Công ty phát sinh trong giai đoạn Ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018, công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của khách hàng và thư xác nhận số dư khoản tạm ứng này.

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tiền thân là công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt nhật, được thành lập vào ngày 27/09/2001 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, cho thuê thiết bị y tế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế. Trong những ngày đầu thành lập,vốn điều lệ của công ty là 6 tỷ đồng, nhân sự công ty chỉ có 5 người bao gồm lãnh đạo công ty, kế toán, kinh doanh, và kỹ thuật.

Trước đó, hồi tháng 3, Thiết bị Y tế Việt Nhật đã có thông báo các quyết định cưỡng chế thuế năm 2016.

Theo đó, ngày 27/3/2019, JVC công bố bổ sung các quyết định bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng với số tiền là 3,5 tỷ đồng vào năm 2016 do đơn vị này không chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo thông báo của Chi cục Thuế Hoàng Mai.

HOSE giữ cổ phiếu JVC vào diện cảnh báo kể từ ngày15/12/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2018 âm. Trên thị trường, giá cổ phiếu JVC chỉ còn giao dịch xung quanh mức 2.800 đồng/cổ phiếu.